Zonne-energie
Per jaar straalt de zon een hoeveelheid energie uit op de Nederlandse bodem die vijftig keer zo groot is als het totale energieverbruik in ons land. Daarnaast nemen de voorraden fossiele brandstoffen steeds meer af. Zonne-energie is derhalve een goede oplossing om het energieprobleem en de hoge CO2 emissies in de komende jaren op te lossen.
Zonne-energie kan op verschillende wijzen worden gegenereerd. Zo wordt in de zuidelijke landen van Europa zonne-energie al jaren gebruikt in de vorm van bijvoorbeeld waterreservoirs die op de daken van huizen staan. Deze watertanks worden door de zon verwarmd en bezorgen de bewoners direct warm water voor gebruik. Een eenvoudige manier om zonlicht effectief te gebruiken.
Een andere manier van energie en elektriciteit opwekken gaat via zonnepanelen. In een dichtbevolkt land als Nederland is grond relatief schaars en duur. Daarom worden zonnepanelen vaak in of op daken geïnstalleerd. In veel nieuwbouwwijken worden tegenwoordig energieneutrale zonnewoningen gebouwd. Het ombouwen van bestaande huizen tot zonnewoningen komt minder voor want helaas nog duur.

 

Top 3 meest groene aanbieders in Nederland 


 

(C) 2011-2016 EnergieGroen.nl All rights reserved
| EnergieGroen.nl | Sitemap | Contact |