Windenergie | EnergieGroen.nl
Al eeuwenlang gebruiken wij in Nederland windenergie. In de scheepvaart natuurlijk maar ook onze oude windmolens dateren al uit de 12e eeuw. Vandaag de dag domineren grote efficiente windturbines ons landschap. Het "meest verkocht model" is een windmolen met een masthoogte van 70 tot 108 meter en een generator vermogen van 2 tot 3 MW. De grootste windturbines met de hoogste opbrengst staan op zee en langs de kust want daar waait het harder dan in het binnenland.
Momenteel zijn er plannen voor 4 nieuw aan te leggen turbineparken in zee, samen voldoende om 1.000.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.
Lang niet iedereen is het eens met deze plannen gezien de vele discussies over horizonvervuiling, het gevaar voor vogels en de hoge kosten van aanleg. Toch zullen we ook deze groene windenergie nodig hebben om aan onze klimaatdoelstellingen te voldoen. Windenergie is de komende 20 jaar een van de belangrijkste duurzame bronnen van elektriciteit voor Nederland. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen. Bovendien zijn windmolens op land de goedkoopste vorm van duurzame energie.

Windenergie | Stand van zaken
Sinds november 2015 is het opgesteld
vermogen windenergie op land groter dan 3000 MW. Hiermee zijn we halverwege de doelstelling die de overheid voor 2020 heeft gesteld (6000 MW windenergie op land). In 2015 is het opgesteld vermogen in Nederland toegenomen met 380 MW op land en 129 MW op zee. Nooit eerder werd er in een jaar zoveel windvermogen bijgeplaatst. De toename is voor een groot deel te danken aan de bouw van windpark Noordoostpolder. Dit park wordt met 429 MW een van de grootste van Europa en is inmiddels voor bijna twee derde gereed.

De volgende parken zijn in 2015 (deels) gereedgekomen:
- Noordoostpolder binnendijks (in 2015 is 142 MW stroom gaan leveren)
- Noordoostpolder buitendijks (51 MW)
- Delfzijl Noord (63 MW)
- 5 windparken van 10-20 MW (60 MW)
- 11 kleinere windparken (56 MW)
- 5 losse windturbines (8 MW)


Top 3 meest groene aanbieders in Nederland

  


 

(C) 2011-2016 EnergieGroen.nl All rights reserved
| EnergieGroen.nl | Sitemap | Contact |