Energie akkoord Parijs
De website EnergieGroen.nl is een portal op het gebied van energie en milieu en stelt zich tot doel u te informeren over het duurzaam opwekken en gebruik van groene energie. Eind 2015 is over onze klimaatveranderingen een opzienbarend klimaatakkoord in Parijs afgesloten. Over dit klimaatakkoord hebben meer dan 190 landen in totaal vier jaar onderhandeld. In Parijs is met veel onderhandelen de hand gelegd aan het definitieve klimaatplan, dat er hoofdzakelijk op is gericht de opwarming van de aarde beheersbaar te maken.
Alle 195 landen zijn overeengekomen dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet komen, in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is 1,5 graad, waar vooral een aantal eilandstaten onder de zeespiegel op hadden ingezet.
Verder is afgesproken een einde te maken aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen en wordt om de vijf jaar geëvalueerd, om de afspraken waar nodig aan te scherpen. Vanaf 2020 is het de bedoeling dat armere landen jaarlijks 100 miljard dollar van rijkere landen krijgen, om hun economie te helpen en klimaatdoelstellingen te halen.

Is dit klimaatakkoord afdoende?
Is dit klimaatakkoord echt voldoende om de opwarming van de aarde te stoppen? Men vraagt zich af of het gehaald gaat worden.
De toezeggingen tot nu toe leiden nog steeds tot ongeveer 3 graden. Dus er moet nog meer gebeuren. Er is globaal gezien wel vertrouwen in het gesloten akkoord. Omdat alternatieve, duurzame energie een stuk goedkoper wordt kunnen alle landen makkelijker meedoen om de targets te halen.

Top 3 meest groene aanbieders in Nederland

 


 

(C) 2011-2016 EnergieGroen.nl All rights reserved
| EnergieGroen.nl | Sitemap | Contact |